Budynki Strawbale

strawbale

 
W ramach naszej oferty wykonujemy konstrukcję drewnianą którą następnie wypełniamy kostkami słomy kompresując je i przycinając do określonych kształtów następnie tak przygotowany mur tynkujemy gliną we wnętrzu budynku oraz wapnem bądź gliną na zewnątrz.
 

 
Domy wykonane w technologii Strawbale:
 

BEZPIECZNE – klasa ognioodporności A1 (mur nie palny)
 
SOLIDNE – najstarszy dom w Europie w Paryżu, ma blisko 100lat!
 
TRWAŁE – Karanaq, Iran: 1000-letnie miasto z gliny
 
ZDROWE – oddychające mury, regulują wilgotność i temperaturę w pomieszczeniu
 
NATURALNE – z naturalnych nie przetworzonych materiałów
 
CIEPŁE – parametry domu energooszczędnego 0.12W/m²K– współczynnik przenikalności cieplnej przegrody o grubości słomy 45cm

 

strawbale
 

Prasowana słoma charakteryzuje się bardzo dobrym współczynnikiem przewodzenia 282 ciepła λ=0,035 W/ m²K do 0,045 W/ m²K oraz bardzo dobrym współczynnikiem przenikania ciepła, – przy grubości 40 cm słomy Uk=0,12 do 0,14 W/m²K. Jest to znacznie powyżej obowiązujących w kraju norm Uk = 0,30W/m²K dla ścian o budowie warstwowej i 0,50 W/m²K dla ścian jednowarstwowych.
 
Inne korzystne cechy to między innymi:
 
– żywotność budynku wybudowanego ze słomy jest bardzo długa
(jeżeli tylko ściany są odpowiednio zabezpieczone przed działaniem ognia),
– koszty budulca są bardzo niskie,
– budowanie ze słomy jest szybkie,
– słoma daje bardzo dobrą izolację cieplną, nie wymaga dodatkowego
ocieplania,
– przy rozbiórce materiał ten jest w pełni przetwarzalny
 
strawbale

 
Instytut Biologii Budownictwa i Ekologii IBO przy Politechnice w Wiedniu opublikował badania nad fizyką budowlaną słomy. Poniżej przedstawiono niektóre z wyników :

– maksymalne obciążenie 41.000–69.000 Pa (N/m2),
– współczynnik zatrzymywania ciepła c: 2,0 kj/kgK,
– współczynnik palności klasa B:
– niezabezpieczona ściana o grubości 50 cm opóźnia palenie o 0,5 godz.,
– ściana otynkowana gliną o grubości 50cm opóźnia palenie o 2godz.,
– ciężar 100–120 kg/m2 ,
– wilgotność RV 8–14% (przed użyciem do zbadania miernikiem wilgotności),
– współczynnik wchłaniania pary μ = 2,5,
– izolacja dźwiękowa R’w = 52 dB (grubość ściany 53 cm, dwustronnie tynkowana).

 

Słoma jako budulec ścian, połączona z glinianym tynkiem i dobrze zaprojektowanym ogrzewaniem, tworzy przyjemny, zdrowy, odpowiadający nawet najbardziej wrażliwym alergikom klimat wnętrza, a ściany naprawdę „oddychają”.