Projekt PODLEŚNY

Projekt budynku w technologii strawbale (drewniana konstrukcja z wypełnieniem kostkami słomy), wersja z szalówką na zewnątrz i boazerią drewnianą we wnętrzu. Powierzchnia zabudowy 70m² . Projekt: inż. arch. Monika Sierakowska Earth-Heart Budownictwo Naturalne

Projekt PODLEŚNY
wersja tynk rustykalny

wersja tynk rustykalny
wersja tynk rustykalny

wersja tynk rustykalny
wersja tynk rustykalny

wersja tynk rustykalny
wersja tynk żółty

wersja tynk żółty
wersja tynk żółty

wersja tynk żółty
wersja tynk żółty

wersja tynk żółty
wersja tynk żółty

wersja tynk żółty